Inligting

Artikel I, afdeling 9


Die migrasie of invoer van persone wat in enige van die state wat tans bestaan, dink dit is goed om dit toe te laat, sal nie voor die jaar duisend agthonderd agt deur die Kongres verbied word nie, maar daar kan 'n belasting of heffing op hierdie invoer gehef word, hoogstens tien dollar vir elke persoon.Die voorreg van die geskrif van habeas corpus word nie opgeskort nie, tensy die openbare veiligheid dit in gevalle van opstand of inval kan vereis.Geen wetsontwerp of ex post facto Die wet word aangeneem. Geen kapitasie of ander direkte belasting word opgelê nie, tensy in verhouding tot die sensus of opsomming hierin voordat opdrag gegee word om te neem. Geen belasting of belasting word gelê op artikels wat uit enige staat uitgevoer word nie. gegee word deur enige regulering van handel of inkomste aan die hawens van een staat bo dié van 'n ander staat: en ook nie vaartuie wat gebonde is aan of uit een staat, is verplig om belasting in 'n ander te betree, te betaal of te betaal nie. tesourie, maar as gevolg van krediete wat deur die wet gemaak is; en 'n gereelde staat en verslag van die ontvangste en uitgawes van alle openbare geld sal van tyd tot tyd gepubliseer word. die toestemming van die kongres, aanvaar enige geskenk, vergoeding, amp of titel, van watter aard ook al, van enige koning, prins of vreemde staat.


Vetgedruk teks vir beklemtoning.